LIFE STYLE

Làm Gì Để Không Bị Lạc Lỏng Trong Bar

Bạn chắc chắn đã từng vào quán bar, quán rượu, café….Vậy bạn đã bao giờ bị kẹp chặt giữa một tá những người khác đang ba hoa bên ly rượu của họ hoặc với các cô phục vụ bar?